القرآن بالألبانية Kur’ani i Madhërishëm

القرآن بالألبانية Kur’ani i Madhërishëm

القرآن الكريم باللغة الألبانية – Recitimi i Kur’anit të Madhërishëm në gjuhën Arabe me përkthimin e kuptimeve te tij në gjuhën Shqipe